Skolyoz Hastalarına MR Çekilmesi

ne zaman mr

Skolyoz Hastalarına MR Çekilmesi

Skolyoz hastaları için tanı fizik muayene ve grafiler (röntgen) ile konur. Peki ne zaman MR çekilmesi gerekiyor? Bu makalede sizlere skolyoz hastaları için ne zaman MR çekmek gerekir sorusuna yanıt vermeye çalışacağım.

Skolyoz, çoğunlukla altta bir neden olmaksızın (idiyopatik) ortaya çıkan bir hastalıktır (Bkz Skolyoz Sınıflaması). İdiyopatik grupta normalde rutin olarak MR çekilmez.

 

Ancak ameliyat planlanan hastalarda, ameliyat öncesi nöral yapılarda herhangi bir ek patoloji olup olmadığının araştırılması için MR çekilmelidir.

 

Bunun dışında MR çekilmesi gereken durumlar şöyle özetlenebilir:

 • Konjenital (Doğumsal) Skolyoz

Konjenital skolyoz kemik ve sinir dokusuna ait birtakım doğumsal anomaliler nedeni ile oluşan bir skolyozdur. Bu anomalilerin detaylı olarak anlaşılabilmesi için MR ile araştırılması gerekir.

 • Spinal disrafizm

Spinal disrafizm, embriyonun gelişimi sırasında nöral tüpün kapanmasındaki bozukluğa bağlı omurganın kemik ve nöral yapılarının kısmi birleşmesi veya yanlış birleşmesidir. Omurganın arka kısmının orta hat boyunca tam olarak kapanmaması söz konusudur.

Miyelomeningosel, nörofibromatozis, akondroplazi, Klippel Feil Sendromu ve bazı bağ dokusu hastalıkları bu gruba girer.

 • 10 yaş altındaki hastalar

Klinik çalışmalarda 10 yaş ve altındaki hastalarda görülen skolyozlarda (İnfantil ve Juvenil tip skolyozlar) nöral yapılarda anomali rastlanma olasılığı 10 yaş üzerine göre daha yüksek bulunmuştur.

Yine de ‘10 yaş altındaki tüm hastalara MR çekilmeli’ çıkarımı doğru değildir. Eğriliğin tipi, büyüklüğü, nöral anomali şüphesi uyandıran bulguların varlığı gibi bazı kriterler MR çekilmesi için karar vermede etkilidir.

 • Atipik özellikleri olan İdiyopatik skolyozlar

İdiyopatik skolyozlarda bazı bulgular altta yatan nöral anomaliler için ipucu olabilir. Bu bulgular:

 • Erkek cinsiyet
 • Ağrı (özellikle baş ve boyun ağrısı)
 • Anormal nörolojik semptomlar
 • Grafide atipik eğrilikler
  • Sol taraflı eğrlikler
  • Kısa segment eğrilikler
  • Çok hızlı ilerleyen eğrilikler
 • Klinik Bulgular

Hastanın şikayetleri ve fizik muayene bulguları da MR çekilmesi için uyarıcı olabilmektedir. Klinisyeni nöral anomalilerin varlığı konusunda şüphelendirmesi gereken bu bulgular:

 • Nörolojik semptomlar (Örn baş ağrısı, boyun ağrısı)
 • Nörolojik bulgular (Örn anormal yüzeyel karın refleksi)
 • Ayak deformiteler (Örn Pes cavus)
 • Ağrı
 • Radyografik Bulgular

Skolyoz grafileri, ayakta çekilen ve çeneden leğen kemiğine kadar tüm omurgayı bütün olarak değerlendirmemizi sağlayan grafilerdir. Bu grafilerdeki bazı anormal bulgular MR çekilmesini gerektirebilir:

 • Atipik eğrliklikler (Sol taraflı yada kısa segment keskin açılı eğrlikler)
 • Keskin torasik kifoz
 • Hızlı ilerleyen eğrilikler
 • Dural ektazi varlığı (geniş kanal ve ince pediküller)

Skolyoz hastalarında MR çekilmesi gereken durumlar özetle bu şekildedir.

Unutmayınız ki; bu kriterler siz hastalarımızın kendi kendine MR konusunda karar vermesi için değil, skolyoz nedeni ile hekime gittiğinizde size ne zaman MR çekileceği konusunda bilgilendirme olarak verilmiştir.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment