Misafir İletişim Açık Rıza Beyan Metni

Doç.Dr. Mehmet Nuri ERDEM muayenehanesi  tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında hazırlanmış olan “MİSAFİR AYDINLATMA METNİ”nin (“Aydınlatma Metni”) tamamını okudum, anladım ve hangi kişisel verilerimi ne şekilde işlediği ve açık rızamı dilediğim zaman herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın geri alabileceğim hakkında bilgi sahibi oldum.

Bu kapsamda Aydınlatma Metni içeriğinde belirtilen kişisel verilerimin belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla, gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilerek işlenmesine ve belirtilen kişilere aktarılmasına özgür irademle onay verdiğimi, Doç.Dr. Mehmet Nuri ERDEM muayenehanesi tarafından bu işleme faaliyetleri hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış olarak bilgilendirildiğimi ve KVKK kapsamında açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

Tarafınıza elektronik ileti gönderilmesi amacıyla 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihli Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ile 04 Ocak 2020 Tarihli Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında hizmet sağlayıcı sıfatıyla elektronik iletilerin Doç.Dr. Mehmet Nuri ERDEM muayenehanesi tarafından tarafınıza gönderilmesi için vereceğiniz onayınıza istinaden iletişim verileriniz (cep telefonu numarası, e-posta adresi) içindeki iletişim bilgileriniz sekreterlik  tarafından yönetilen merkezi Klinik Bilgi Yönetim Sistemi –KBYS- sistemi üzerinden onaylı misafir olarak işlenecektir ve tarafınıza elektronik ileti gönderimi reddetme hakkınızı kullanıncaya kadar devam edecektir. Elektronik ileti gönderilmesi için vereceğiniz onay KVKK 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası kapsamında istediğiniz zaman ve herhangi bir sınırlamaya gerek olmaksızın geri alabileceğiniz açık rızanız olarak kabul edilmektedir. Bunun yanında iletişim bilgileriniz, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla Kanunun 5’inci maddesinin 2’inci fıkrasının (a) bendinde yer alan “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayanarak İleti Yönetim Sistemine aktarılacaktır.

Doç.Dr. Mehmet Nuri ERDEM muayenehanesi’ne vermiş olduğum GSM numaram ve e mail adresim üzerinden tarafıma kısa mesaj/SMS gönderimi ve telefon araması yapılmasına, e-mail gönderilmesine, sekreterliğe sözlü beyan ettiğim kod ile ve burada yazılı olarak onay veriyorum.