MNE gallery

Skolyoz Sınıflaması

Skolyoz basit tanımı ile karşıdan bakıldığında omurganın yana doğru eğrilmesidir.

Her ne kadar ‘skolyoz’ adı ile tek bir başlıkta toplansa da aslında skolyoz sınıflaması pek çok alt tipten oluşmaktadır.

Bunlar içerisinde en sık görüleni idiyopatik yani sebebi belli olmayan skolyozlardır. Diğer tiplerde ise altta skolyoza neden olan bir hastalık yatmaktadır.

İdiyopatik skolyoz ortaya çıkış yaşına göre başlıca 3 tipe ayrılır. Son zamanlarda literatürde erken ve geç başlangıçlı skolyoz olarak iki yeni sınıflama daha yapılmıştır. 10 yaş ve altındaki skolyozlar Erken Başlangıçlı Skolyoz (Early Onset Scoliosis), 10 yaşın üzerindekiler ise Geç Başlangıçlı Skolyoz (Late Onset Scoliosis) olarak adlandırılmaktadır.

Aşağıdaki tabloda skolyoz tiplerinin mevcut olduğu bir sınıflama mevcuttur. Bu tiplerin hepsinin kendine has özellikleri ve tedavi metotları vardır.

Skolyoz Sınıflaması

 1. İdiyopatik
  1. İnfantil (0–3 yaş)
  2. Juvenil (4–10 yaş)
  3. Adolesan (11 yaş ve sonrası)
 2. Konjenital
  1. Osteojenik
   1. Formasyon kusuru: Kama veya hemivertebra
   2. Segmentasyon kusuru: Unilateral bar veya bilateral blok vertebra
  2. Nöropatik
   1. Tethered cord (Gergin kord)
   2. Sringomiyli
 • Chiari malformasyonu
 1. Diastematomiyeli
 2. Meningo(miyelo)sel
 1. Nöromüsküler
  1. Nöropatik
   1. Üst motor nöron hastalıkları: Serebral palsi, spinoserebellar dejenerasyon
   2. Alt motor nöron hastalıkları: Poliomiyelit
  2. Miyopatik
   1. Duchenne müsküler distrofi
  3. Gelişimsel Sendromlar
   1. İskelet displazileri: örn. osteogenesis imperfekta
   2. İskelet dizostozları: örn. nörofibromatosis
  4. Tümör ile ilişkili
   1. Vertebral
    1. Osteoid osteoma
    2. Osteoblastoma
   2. İntraspinal
    1. İntramedullar: örn. astrositom
    2. Extramedullar, örn. nörofibrom
   3. Enfeksiyon
    1. Tuberküloz
Ortopedi ve Travmatoloji Ekibimiz
Follow Us