MNE gallery

El Bileği Yaralanmaları

El bileği eklemi 15 adet kemiğin bir araya gelmesi ile oluşan kompleks bir eklemdir. El hareketlerinin yapılabilmesi için çalışan tendonlar, sinirler ve damarlar eklemin çevresinde uzanırlar.

El bileği yaralanmaları

Hem sportif hareketler hem de günlük aktiviteler sırasında el bileği yaralanmaları oluşabilmektedir.

Bu yaralanmalar travmatik ve aşırı kullanma olarak iki gruba ayrılabilir.

Temas ve çarpışmayı içeren sporlarda kırık, çıkık, bağ yırtıkları gibi travmatik yaralanmalar sık görülürken; jimnastik, golf ve raket sporlarında stres ve aşırı kullanma yaralanmaları sıklıktadır.

Yaralanmaların büyük çoğunluğunu yumuşak doku yaralanmaları oluşturmaktadır. Yapılan spora göre el bileğindeki hasarın tipi ve sıklığı değişmektedir.

Travmatik Yaralanmalar

Travmatik yaralanmalar, kırıklar ve bağ yaralanmaları olarak iki grupta incelenebilir:

Kırıklar içerisinde en sık skafoid (naviküler) kemik kırıkları görülmektedir.

Skafoid kırıklarının tedavisi cerrahidir.

Ortopedi ve Travmatoloji Ekibimiz

Bağ yaralanmaları ise en çok skafolunat bağ ve triangular fibrokartilaj komplekste gözlenir.

Burada önemli olan yaralanmanın şiddeti ve eklemde instabiliteye neden olup olmadığıdır.

Her hasta kendi özelinde değerlendirilerek tedavi yolu seçilir.

Aşırı Kullanıma Bağlı Yaralanmalar

Aşırı kullanıma bağlı el bileği yaralanmaları içerisinde en sık görüleni Dequervain hastalığıdır.

Sporcularda en sık görülen aşırı kullanma yaralanmasıdır. Golf, raket sporları ve balıkçılıkta sıktır.

El bileğinin başparmakla birleştiği yerde hissedilen ağrı ile karakterizedir.

Tedavide atel ile eklemin istirahati, kortikosteroid enjeksiyonu ve cerrahi gevşetme yapılmaktadır.

Travmatoloji Nedir? | Doç. Dr. Mehmet Nuri Erdem
Follow Us