MNE gallery

Erişkin Skolyoz Nedir?

Erişkin Lomber Skolyoz, iskelet gelişimini tamamlamış hastalarda karşıdan bakıldığında 10 dereceden daha fazla yana doğru eğrilik olmasıdır.

Erişkin skolyoz, temel olarak dejeneratif ve idiopatik olmak üzere iki tip olarak gözlenir.

Erişkin dejeneratif skolyoz, de novo skolyoz olarak da bilinir. Hastaların büyük çoğunluğu 60 yaş üzeridir ve kadınlarda daha sık görülür.

Hastalığın sebepleri arasında bel omurlarının dejenerasyonu (kireçlenmesi), osteoporoz, çökme kırıkları gibi pek çok faktör rol oynamaktadır.

Eğrilik derecesi hastaların çoğunda 20 derecenin altındadır. Adult idiopatik skolyoz ise ergenlik dönemdeki tedavi edilmemiş skolyozun ileri yaşlardaki görünümüdür. Daha genç yaşlarda görülür ve eğrilik derecesi genellikle daha fazladır.

Klinik bulgular nelerdir?

Erişkin dejeneratif skolyozun en önemli klinik belirtisi bel ağrısıdır. Bu ağrı sadece belde ve/veya bacaklara yayılan ağrılar şeklinde görülebilir.

Erişkin idiyopatik skolyoz grubunda ise, genç yaşlara bağlı olarak dejeneratif değişiklikler yani bel omurlarındaki kireçlenme daha azdır. Bu hastaların asıl şikayeti bel ağrısından çok kozmetik görünümleri ile ilgilidir.

Yaş ilerledikçe dejeneratif değişikliklere bağlı bel ağrısı şikayeti de giderek artar.

Hangi incelemelerin yapılması gerekir?

Erişkin skolyozu ve buna bağlı şikayetleri olan hastaların detaylı radyolojik incelemesi gerekmektedir.

Özellikle hastalığa bağlı bacaklarında güç kaybı olan hastaların mutlaka röntgen, MR, BT ile tetkik edilmesi, sinir iletim hızlarının değerlendirilmesi için EMG yapılması önemlidir.

Son olarak osteoporotik hastalarda Dual-energy x-ray absorptiometry (DEXA) ile kemik yoğunluk ölçümü yapılmalı, gerektiğinde kemik yoğunluğunu artırıcı önlemler alınmalıdır.

Medikal tedavi yöntemleri nelerdir? Kimlere uygulanır?

Erişkin skolyozun konservatif tedavisinde, üzerinde fikir birliği sağlanmış net bir tedavi metodu yoktur.

Antienflamatuar ve analjezik ilaçlar, berys kullanımı, fizik tedavi ve steroid enjeksiyonları en sık kullanılan metodlar olarak sayılabilir.

Günümüzde konservatif tedavi, daha çok ameliyat ihtiyacı olmayacak kadar hafif bulguları olan ya da başka nedenler ile ameliyat edilmesi çok riskli olan hastalarda uygulanmaktadır.

Skolyoz Nedir? Kimlerde Görülür? Nasıl Tedavi Edilir?

Cerrahi tedavi yöntemleri nelerdir?

Erişkin skolyozda cerrahi tedaviye karar vermek ve uygulanacak yöntemi belirlemek asıl olarak hastanın şikayetleri ve fizik muayene bulgularına bağlıdır.

Basıya neden olan disk fıtıklarının ya da kemiklerin çıkarılması gibi nispeten daha kolay olan ameliyatlardan, pedikül vidaları kullanılarak eğriliğin tamamen düzeltilmesi gereken ameliyatlara kadar geniş bir yelpazede cerrahi tedavi uygulanabilir.

Burada hastanın genel durumu, eşlik eden hastalıkları, nörolojik muayenesi gibi faktörler de seçilecek yönteme karar vermede etkilidir.

Follow Us