MNE gallery

Omurga Tümörleri

Tümör, vücuttaki bir dokunun anormal çoğalmasıdır.

Tümörler asıl olarak iyi huylu (selim, benign) ya da kötü huylu (habis, malign) olmak üzere iki ana gruba ayrılırlar.

Tedavi, tümörün cinsine, yerleşim yerine, başka yerlere yayılıp yayılmadığına (metastaz) ve etraf dokularla ilişkisine göre değişmektedir.

Omurga tümörleri, vücudun diğer taraflarında olanlara göre birtakım farklılıklar gösterirler. İçinden omurilik ve sinirler geçtiği için, tümör selim olsa bile kapladığı alan nedeni ile sinirler üzerinde baskıya neden olabilirler.

Omurga tümörleri, kaynaklandığı dokuya göre de iki ana gruba ayırabiliriz.

Birincisi, omurgayı oluşturan kemik ve yumuşak dokulardan kaynaklanan tümörlerdir.

Ortopedi ve Travmatoloji Ekibimiz

İkinci grup ise, vücudun başka organlarından kaynaklanan tümörlerin omurgaya sıçraması ile (metastaz) oluşan tümörlerdir. Omurga tümörlerinin büyük kısmını bunlar oluşturmaktadır.

En fazla omurgaya yayılan tümörler akciğer, meme ve prostat kanserleridir.

Tedavi protokolü multidisipliner yaklaşım ile belirlenmektedir.

Tümörün radyoterapi ya da kemoterapi tedavisinden fayda görüp görmeyeceği belirlenmelidir.

Eğer kitle sinirler üzerinde bası yaparak belli bir kas grubunda felç oluşturuyorsa tedavi cerrahidir.

Cerrahi tedavi seçenekleri içerisinde, kapalı yöntemlerle yapılan kemik çimentosu uygulamalarından, omurganın tamamen çıkartıldığı ameliyatlara kadar pek çok yöntem bulunmaktadır.

Burada karar hasta özelinde verilir. Tüm kanser durumlarında hem hastaya hem de kanserin kendisine has özellikler bulunmaktadır.

Dolayısıyla tüm bu faktörler göz önünde tutularak, onkoloji ve radyasyon onkolojisi bölümleri ile işbirliği içerisinde tedavinin nasıl ilerleyeceğine karar vermek en doğru yaklaşımdır.

Yaşlanmanın Etkileri ve Kemik Sağlığı | Biz Bize
Follow Us